Beste standhouder en / of  deelnemer.

Namens de stichting willen we u bedanken voor uw deelname aan onze  50/60 Rock ’n Roll dag op

25 September 2022 in de markthal te Didam.

Dankzij uw deelnamen zal er weer een mooie, interessante en afwisselende markt voor de bezoekers worden georganiseerd.
Samen kunnen we laten zien dat de jaren 50/60 en Rock ’n Roll in de Achterhoek leeft.

Om deze dag zo soepel mogelijk te laten verlopen, voor u en ons, hebben we een paar spelregels en tips omtrent de op en afbouw en tijdens dit evenement voor u.

 • Rock And Roll Day vindt plaats op 25 september 2022 in de markthal te Didam, hierna te noemen de locatie.
 • Organisator van Rock And Roll Day  is Stichting Laat het zieke kind genieten hierna te noemen de organisatie.
 • De opbouw van uw kraam/stand kan op 24 september 2022 van 15:00 uur  tot uiterlijk 19:00 uur
 • Op zondag 25 september 2022 is dit nog mogelijk van 08:00 tot uiterlijk 9.30uur.
 • Om 9.45 moeten dan ook alle vervoermiddelen, die niet noodzakelijk zijn voor uw stand, de hal hebben verlaten als mede verpakking materiaal .e.d. zijn opgeruimd. Looppaden vrij zijn
 • De dag is op 25 september 2021 om 17:00 afgelopen ,voor deze tijd opruimen is niet toe gestaan,
 • tenzij u dit uitdrukkelijk met de organisatie anders bent overeen gekomen, de marktmeester van de organisatie beslist hier in en is de enigste die hier over kan beslissen.
 • U krijgt door ons uw beschikbare en bestelde ruimte toegewezen.
 • Het is niet toegestaan om in de locatie muren te boren en of te spijkeren e.d.
 • Stroom is, indien nodig, aanwezig, wel dient u zelf voor een degelijke verlengkabels te zorgen.
 • Verlengkabels mogen niet zonder toestemming van de organisatie in looppaden worden gelegd, dit in verband met struikel gevaar voor u en de bezoekers.
 • Na afloop evenement bent u zelf verantwoordelijk voor het afbreken/opruimen  van uw stand, deze zal dan ook direct na afloop van het evenement starten. ( tenzij  anders overeengekomen)
 • U bent verantwoordelijk om uw toegewezen ruimte ook weer schoon achter te laten, dus uw verpakkingsmaterialen, afval e.d. dient u zelf op te ruimen. ( Het opruimen door de organisatie van de  achtergeblevenafval/ rommel zal in rekening bij u worden gebracht met een minimale som van € 50,-
 • De organisatie stelt afvalcontainers ter beschikking ,hier mogen geen brandbare of vloeibare goederen in achtergelaten worden ,heeft u deze wel, stel dan de organisatie hiervan op de hoogte deze zal er zorg voor dragen dat deze op de correcte manier worden afgevoerd.
 • De organisatie en hun vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door beschadiging, diefstal of verloren gaan van goederen van exposanten, het niet of niet voldoende functioneren van de (aangelegde) faciliteiten in of directe omgeving van de markthal,
 • Schade aan derden of andere schade in die aard, voor, tijdens en na Rock & Roll Day, de organisatie ziet bij voorkomende schade/ongevallen af van elk verhaal van exposanten van Rock & Roll Day.
 • De kosten voor uw kraam/stand zijn € 25,00 per 4 meter stand
 • U dient echter wel € 75,00 borg voor uw stand/kraam vooruit te voldoen, zodra deze is bijgeschreven op de rekening van de stichting zullen wij uw ruimte reserveren, de borg kunt u overmaken op rekeningnummer NL42 RBRB 0919 2626 51 o.v.v. borg stand 25 september 2022 vergeet niet hierbij uw naam te vermelden zodat wij dit goed kunnen verwerken in onze administratie.
  Deze borg krijgt u op 25 sept. na aftrek van de stand kosten aan het einde van het evenement en schone standplaats/ruimte retour 
 • Laat ons tijdig weten wanneer u uw kraam/ruimte komt inrichten zodat we dit logistiek zo goed mogelijk voor u kunnen regelen in de markthal en iedereen zo weinig mogelijk op de ander hoeft te wachten.                                                                                       
 • Laat uw kraam / ruimte niet onbeheerd achter ,de organisatie neemt hiervoor geen verantwoording.
 • Houd rekening met uw mede standhouders als u muziek ten gehore brengt dat dit niet de andere stoort
 • Verder wensen wij u een zeer succesvolle dag,
 • Afzeggen kan altijd maar laat de organisatie niet in het ongewisse meld dit zo spoedig mogelijk maximaal 24 uur voor de eerste opbouw mogelijkheden (Zaterdag 24 september 2022 )

Met vriendelijke groet

Dennis Nas (voorzitter)

Stichting laat het zieke kind genieten

Preastingsweg 21

7071WD Ulft

06-13054044

info@laathetziekekindgenieten.nl

www.laathetziekekindgenieten.nl