Wat wij doen

Wij als stichting maken ons sterk voor de kinderen die voor lange tijd in het ziekenhuis verblijven.

50s 60s rock and roll day

Jaarlijks organiseren wij deze dag om geld in te zamelen voor de realisatie van de muziek/theater voorstellingen in het kinderziekenhuis.

Wil je ons helpen !!

Draag je onze stichting een warm hard toe !
Word dan vrijwilliger, sponsor of wil je een collectebus plaatsen.

Actueel

Onze sponsoren